Rollco Compact Rail

Compact Rail

Compact Rail er et system som består av skinner og vogner med ruller. Skinnene er laget av herdet stål og vognene finnes i stål eller støpt aluminium.

Det finnes fire størrelser på skinnene og mange ulike varianter og lengder på vognene. Compact Rail består av tre produktserier; styrende skinne, vinkelkompenserende skinne og flytende skinne. Alle produkter er tilgjengelige zinkbelagt, og nikkelbelagte versjoner er tilgjengelig på forespørsel. Vognene har ulikt antall ruller, avhengig av last og moment i applikasjonen.

Compact Rail-systemet er designet for å kunne ta opp både parallellitetsfeil og vinkelfeil i konstruksjoner, og på denne måten minske montasjetiden.

Aksielle Parallellitetsavvikelser

Problemet oppstår ofte på grunn av parallellitetsulikheter på monteringsflatene, og resulterer i høy belastning på vognen og minsker levetiden drastisk. Bruken av styrende skinne og flytende skinne (T+U-system) løser problemet med parallellitetsfeil. En kombinasjon av kompenserende skinne og en flytende skinne (K+U-system) løser problemet med parallellitetsfeil og vinkelfeil.

Les mer om parallellitetsproblemer her.

 1. Tetning type N
 2. N-vogn
 3. CSW-vogn
 4. Tetning type W
 5. Ruller
 6. Skinne

Egenskaper

 • Kompakt størrelse
 • Stille gange
 • Korrosjonsbestandig overflate for lang levetid
 • Herdede og slipte lagerbaner
 • Selvjusterende i to plan
 • Høy driftshastighet
 • Bredt temperaturområde
 • Enkel justering av vognene i skinnene
 • Zinkbelagt, nikkelbelagte tilgjengelig på forespørsel

Applikasjonsområder

 • Skjæremaskiner
 • Medisinteknikk
 • Forpakningsmaskiner
 • Belysningsutstyr
 • Bygg og maskinteknikk (dører, beskyttelsesdeksel, o.l.)
 • Industriroboter
 • Automasjon
 • Materialhåndtering