Compact Rail

Compact Rail er et system som består av skinner og vogner med ruller. Skinnene er laget av herdet stål og vognene finnes i stål eller støpt aluminium.

Det finnes fire størrelser på skinnene og mange ulike varianter og lengder på vognene. Compact Rail består av tre produktserier; styrende skinne, vinkelkompenserende skinne og flytende skinne. Alle produkter er tilgjengelige sinkbelagt, og nikkelbelagte versjoner er tilgjengelig på forespørsel. Vognene har ulikt antall ruller, avhengig av last og moment i applikasjonen.

Compact Rail-systemet er designet for å kunne ta opp både parallellitetsfeil og vinkelfeil i konstruksjoner, og på denne måten minske montasjetiden.

AKSIELLE PARALLELLITETSAVVIKELSER

Problemet oppstår ofte på grunn av parallellitetsulikheter på monteringsflatene, og resulterer i høy belastning på vognen og minsker levetiden drastisk. Bruken av styrende skinne og flytende skinne (T+U-system) løser problemet med parallellitetsfeil. En kombinasjon av kompenserende skinne og en flytende skinne (K+U-system) løser problemet med parallellitetsfeil og vinkelfeil.

Les mer om parallellitetsproblemer her.

 • EGENSKAPER

  • Kompakt størrelse
  • Stille gange
  • Korrosjonsbestandig overflate for lang levetid
  • Herdede og slipte lagerbaner
  • Selvjusterende i to plan
  • Høy driftshastighet
  • Bredt temperaturområde
  • Enkel justering av vognene i skinnene
  • Zinkbelagt, nikkelbelagte tilgjengelig på forespørsel
 • APPLIKASJONSOMRÅDER

  • Skjæremaskiner
  • Medisinteknikk
  • Forpakningsmaskiner
  • Belysningsutstyr
  • Bygg og maskinteknikk (dører, beskyttelsesdeksel, o.l.)
  • Industriroboter
  • Automasjon
  • Materialhåndtering
 • MER INFORMASJON