Compact Rail

COMPACT RAIL

Compact Rail er en produktfamilie med skinneføringer som består av vogner med radiallagre som ruller i den interne, induksjonsherdede og slipte slitebanen på en C-profil laget av kaldtrukket kulelager karbonstål. 

Compact Rail består av tre produktserier: styrt skinne, kompenserende skinne og flytende skinne. De kan kombineres for å lage selvjusterende systemer for å kompensere vinkelfeil på to plan: aksialt opp til 3,9 mm og radialt opp til 2 °.

Alle produktene er tilgjengelige i sinkbelegg, med andre behandlinger for høyere korrosjonsbestandighet som et alternativ. Det er fire forskjellige størrelser på skinner og mange forskjellige versjoner og lengder på vogner, avhengig av størrelse og belastningskrav.

AKSIELLE PARALLELLITETSAVVIKELSER
Problemet oppstår ofte på grunn av parallellitetsulikheter på monteringsflatene, og resulterer i høy belastning på vognen og minsker levetiden drastisk. Bruken av styrende skinne og flytende skinne (T+U-system) løser problemet med parallellitetsfeil. En kombinasjon av kompenserende skinne og en flytende skinne (K+U-system) løser problemet med parallellitetsfeil og vinkelfeil.

PARALLELLITETSAVVIKELSER I TO PLAN
K+U systemet kan kompensere for aksielle parallellitetsavvikelser, på samme måte som T+U systemet. I tillegg gir K+U systemet mulighet til at vognen kan vri seg i skinnen, som vil kompensere for parallellitetsavvikelser i for eksempel høyden. 

LES MER OM VÅRE PRODUKTER PÅ VÅR BLOGG Icon_Blog.png

 

løs din parallelitet problem

CompactRail_Overview_numbered.jpg

 1. Avskraper for NSW/NSA/NSD/NSDA
 2. NSW/NSA-vogn
 3. NSD/NSDA-vogn
 4. CSW/CSWK-vogn
 5. Skinne
 6. Avskraper for CSW/CSWK
 7. Ruller
MER INFORMASJON
EGENSKAPER
 • Kompakt størrelse
 • Korrosjonsbestandig overflate for lang levetid
 • Usensitiv til skitt på grunn av interne lagerbaner og store ruller
 • Herdede og slipte lagerbaner
 • Selvjusterende i to plan
 • Høy driftshastighet
 • Bredt temperaturområde
 • Enkel justering av vognene i skinnene
 • Mer stille enn skinnesystemer med resirkulerende kuler 
 • Forskjellige antikorrosjonsbehandlinger tilgjengelig for skinner og vognkropp
APPLIKASJONSOMRÅDER
 • Skjæremaskiner
 • Medisinteknologi
 • Forpakningsmaskiner
 • Belysningsutstyr
 • Bygg og maskinteknikk (dører, beskyttelsesdeksel, o.l.)
 • Industriroboter
 • Automasjon
 • Materialhåndtering
 • Spesialkjøretøy
   

Kontakta_oss_ikon_NO.png