Compact Rail

COMPACT RAIL

Compact Rail-systemet er designet for å kunne ta opp både parallellitetsfeil og vinkelfeil i konstruksjoner, og på denne måten minske montasjetiden.