Lineærmoduler CT & MT

Våre lineærmoduler CT & MT er komplette enheter som leveres klar for innbygning og sparer derfor både konstruksjon- og montasjekostnader. Lineærmodulene, som er kompakte og har høy presisjon, leveres med enten kuleskrue eller remdrift. Man kan også bygge sammen flere enheter til en X-Y-Z bevegelse.