RETT LINEÆRLAGER FOR RETT APPLIKASJON

Lineærføring med resirkulerende kuler eller skinner med kulelager? Svaret er selvfølgelig avhengig av applikasjonen og fordelene med de to produkttypene

Lineærføringer med resirkulerende kuler er en av de mest vanlige typer lineærføringer for bruk til en rekke forskjellige applikasjoner. Denne teknikken har mange fordeler når det gjelder lastekapasitet, presisjon og momentstyring. For enkelte applikasjoner og forhold kan imidlertid disse fordelene bli begrensninger. I slike tilfeller kan det være bedre med andre løsninger, f.eks. Compact Rail, som består av herdede skinner og vogner med ruller. Compact Rail har høy driftshastighet og stille gange. I tillegg er systemet designet for å ta opp parallellitetsfeil og vinkelfeil.

HÅNDTER PARALLELLITETSPROBLEMER

CompactRail_T_U_NO.jpgSkinneføringer med resirkulerende kuler har høy kvalitet og også kapasitet til å håndtere tunge laster i alle retninger. For å oppnå disse resultater må skinnene imidlertid monteres parallelt med stor nøyaktighet. Hvis monteringsflatene ikke er helt eksakte, kan monteringen bli både tidkrevende og kostbar. CompactRail_K_U.jpgParallellitetsproblemer fører også til slitasje, noe som igjen reduserer levetiden drastisk. I disse tilfellene kan Compact Rail være en effektiv løsning, både for å håndtere parallellitetsfeil og vinkelfeil og for å redusere montasjetiden. En annen viktig fordel er at monteringsflatene vanligvis ikke trenger å bli behandlet.

Compact Rail består av tre produktserier: styrende, vinkelkompenserende og flytende skinne. Ved å bruke en fast skinne og en kompenserende skinne (T+U-system) kan man løse problemet med å tilpasse to monteringsflater. Compact Rail kompenserer for aksial bevegelse av vognen opptil 4 mm for parallellitetsfeil.

På samme måte kan en kombinasjon av kompenserende skinne og flytende skinne (K+U-system) håndtere både parallellitetsfeil og vinkelfeil opptil 2°.

APPLIKASJONER I KREVENDE MILJØER

En ytterligere fordel med Compact Rail er at den kan brukes i miljøer hvor det er smuss og urenheter, noe som ikke gjelder for alle typer lineærføringer. Urenhetene blokkerer ofte vognene og hindrer dem fra å gli lett. Compact Rail har tetninger i begge ender av vognen som gjør at vognen lett kan gli som den skal, til tross for skitt i løpebanene.

Et annet problem for mange applikasjoner er korrosjon, spesielt i miljøer med fuktighet eller kjølevæsker. Et eksempel på dette er utendørs applikasjoner. Et annet er applikasjoner der komponentene er utsatt for etsende væsker, rengjøringsmidler eller hyppig rengjøring, f.eks. maskiner og automasjonssystemer for næringsmiddel- og legemiddelindustrien.

Compact Rail finnes med forskjellige overflatebehandlinger for å kunne brukes i de fleste miljøer, uansett hvor krevende de er. Selvfølgelig finnes det også alternativer spesielt tilpasset næringsmiddelindustrien.

STILLE GANGE

Adjust_CompactRail.jpgEtterspørselen på stillegående systemer øker stadig innen produksjonsindustrien. Det er ofte et grunnleggende krav for å kunne følge reglene for støykontroll og tilby en sunn og funksjonell arbeidsplass. Det er også bransjer, som f.eks. innen helsevesenet, hvor det er svært viktig å minimere risikoen for å forstyrre pasientene. I disse tilfellene er Compact Rail den perfekte løsningen fordi den sikrer stille og jevn gange.

Les mer om Compact Rail.