Bærekraft

BÆREKRAFT

Bærekraft er en viktig del av Rollcos virksomhet og har et stort fokus i vårt operasjonelle og strategiske arbeid. Det er ikke bare en selvfølge for oss å drive en bærekraftig virksomhet, men også et krav fra vår eier Addtech.

Våre mål

Akkurat som alle selskaper innen Addtech har vi målbare og tidsbestemte mål innenfor tre fokusområder, noe som tydelig viser vår ambisjon og retning. Målene støtter opp under FNs verdensmål og Agenda 2030. Ved å bygge sterke partnerskap med ulike aktører sikrer vi utvikling mot våre 2030-mål og bidrar samtidig positivt til utviklingen av de globale utfordringene innen bærekraft.

Mer informasjon om Addtechs bærekraftsarbeid.

Et konstant arbeid på gang

Vi har i mange år nå målt og evaluert vårt bærekraftsarbeid og rapportert nøkkeltall til Addtech. Vår største klimapåvirkning er utslipp fra varetransport, og derfor har vi et ekstra stort fokus på, sammen med både kunder og leverandører, å effektivisere frakt og finne flere lavkarbonalternativer.

Her er noen flere eksempler på vårt arbeid:

  • Hjelp våre kunder med å finne bærekraftige og energieffektive teknologiløsninger.
  • Krev at våre leverandører følger Addtechs etiske retningslinjer for leverandører.
  • Bruk så langt det er mulig grønn energi.
  • Forbedre og effektivisere våre produksjonsmetoder, f.eks. for å redusere søl.
  • Bruk miljøvennlige biler og velg å samkjøre når det er mulig.
  • Vær en arbeidsgiver som står for likeverd og mangfold. Vi er stolte over at vi allerede har oppnådd 40 % kvinner i lederstillinger.
  • Tilby våre ansatte utviklingsmuligheter, et godt og trygt arbeidsmiljø og helsehjelp.

Respekt for både ansatte og forretningspartnere samt verden rundt dem og miljøet

Vårt bærekraftsarbeid innebærer ikke bare at vi skal oppfylle kvalitets- og miljøkrav, men også at vi skal ha en bærekraftstankegang når det gjelder arbeidsforhold, miljø og etikk. Vi tror dette skaper merverdi for våre kunder, leverandører, ansatte og samfunnet vi opererer i. Derfor følger vi Addtechs etiske retningslinjer og retningslinjer for bl.a. miljø, likeverd og mangfold. Hvis du mener at Rollco ikke følger retningslinjene, kan du rapportere det gjennom Addtechs varslerfunksjon.

Lenker