CSR bærekraft

CSR & BÆREKRAFT

Som alle andre selskap innen Addtech-konsernet har vi som mål å drive et bærekraftig selskap. Det innebærer at vi skal møte markedets kvalitets- og miljøkrav men også at vi skal være bærekraftige når det gjelder arbeidsvilkår, miljø og etikk. Vi mener at dette skaper merverdi for våre kunder, leverandører, medarbeidere og samfunnet vi lever i.

Addtechs bærekraftsarbeid tar utgangspunkt i oppførselskodeks (Code of Conduct). Den er i tråd med FN:s Global Compact, ILO:s kjernekonvensjoner samt OECD:s retningslinjer for multinasjonale selskaper. Siden 2011 lager konsernet hvert år en bærekraftsrevisjon. Noen av feltene som gåes igjennom er konsernets energiforbruk, klimapåvirkning, personalflyt og medarbeidernes helse og sikkerhet.

Mere informasjon om Addtechs bærekraftsarbeid.

Lenker