07.03.2018

NY FORBEDRET VERSJON AV LAGERENHETER FOR KULESKRUER

De tidligere BF- og BK-seriene kommer nå til å hete BFN og BKN.

Lagerhuset har en annen utforming men alle funksjonsmål er uforandret, med unntak av BFN8 og BKN8. Lagertypene er samme som tidligere, men med forbedret presisjon og ytelse.

Styrelagerenhet BKN8 har en forbedret lagertype og er også mer kompakt i lengden. Støttelagerenhet BFN8 er også mer kompakt i lengden. Høyde- om monterings-grensesnitt forblir den samme men endebearbeidingene blir noe forandret mot tidligere standard.

Alle Rollcos lagerenheter er som standard levetidssmurte og tettet. Som tilvalg, ved krevende applikasjoner, kan BKN-enhetene leveres med smørenippel.