FRA BALLSAL TIL TEATERSCENE VED HJELP AV KULESKRUER

Ved Aalborg Kongres & Kultur Center i Danmark sørger 12 store kuleskruer for at kongressalens gulv på noen få minutter kan omdannes til tre individuelle scener.

csm_Kulskruvar_Aalborg_Kongress_Center_1_c29e64f1e7.jpgI kongressalens gulv finnes tre justerbare scener, som ved hjelp av kulespindler kan posisjoneres i forskjellige høyder. De bevegelige scenene gir en fleksibilitet, som gjør det mulig å omdanne kongressalen til forskjellige arrangementer. Scenene brukes også til transport av rekvisitter, møbler og annet gods, som lett kan hentes opp og ned fra kjelleretasjen.

Fire kuleskruer løfter et helt symfoniorkester
Ganske nylig har man gjennomført en komplett renovering csm_Kulskruvar_Aalborg_Kongress_Center_2_c94550bbda.jpgav scenene. I den forbindelse har Rollco levert 12 kraftige kuleskruer, som i alt klarer å løfte 674 tonn. Den største scenen på 88 m2 løftes av 4 solide kuleskruer. Hver spindel klarer en statisk belastning på 81 tonn, og det er det også behov for. Scenen fungerer nemlig ofte som orkestergrav for et helt symfoniorkester. De to mindre scenene er ca halvparten så store. De har en bæreevne på 215 tonn hver.

En tungvekter med presisjon
Når en scene beveges opp og ned med full belastning, er csm_Kulskruvar_Aalborg_Kongress_Center_3_b3a4d549ea.jpgkravet, at de fire kuleskruene arbeider helt synkront for å unngå spenninger. For hver 300 mm har hver spindel et avvik på kun 18 μm, hvilket er temmelig imponerende, når man tar i betraktning, hvor tungt gods, der her er snakk om. Til oppgaven vurderte man rulleskruer, men de ble for kostbare. Kuleskruene fra Rollco ble valgt, fordi de ga den ønskede bæreevne til en pris som var 30-50% lavere.

Her er det trygt å stå på scenen
Henrik Steen Hansen, Scenemester ved Aalborg Kongres & Kultur Center, er trygg etter at ombyggingen nå er gjennomført. ”Vi bruker daglig plattformene til transport av gods og som scene for våre kunstnere, så det er rart at vide, at mekanikken er sikker og veldimensjonert til oppgaven,” forteller Henrik Steen Hansen.