KOSTBAR SKULPTUR SIKRES VED HJELP AV LINEÆRE FØRINGER

Dansk Giacometti-skulptur er blitt verdt en formue På plassen foran det gamle rådhuset i Holstebro i Danmark står skulpturen ”Kvinne på kjerre” som er laget av den sveitsiske kunstneren Alberto Giacometti. Den ble kjøpt i 60-årene av Holstebro Kommune, for 256.000 NOK. Siden er den anslåtte verdien vokset til over 120 millioner NOK.

Kulskruv_skenstyrning_skulptur_1.jpgNy løsning for å beskytte det populære og verdifulle kunstverket
Risikoen for tyveri eller hærverk, som bronsekvinnen allerede har vært utsatt for to ganger, var for stor hvis skulpturen skulle bli stående fritt, vurderte politikerne i Holstebro. Holstebro Kommune ønsket å beholde skulpturen på plassen foran rådhuset, og for å beskytte det verdifulle kunstverket har kommunen nylig investert omkring 1,2 millioner norske kroner i en ny Kulskruv_skenstyrning_skulptur_2.jpgsikkerhetsløsning som består av en elevator og et sikret underjordisk rom.

Føringer fra Rollco var med til å løse oppgaven
Til denne spennende og helt spesielle oppgaven, som ble prosjektert og utført i samarbeid mellom arkitekter, teknikere og håndverkere, leverte Rollco de lineære føringene. En 40 mm kulespindel og to skinneføringer str. 35 gjør det mulig å føre den tunge bronseskulpturen loddrett, presist og sikkert opp i det fri hver morgen og ned Kulskruv_skenstyrning_skulptur_3.jpgunder jorden igjen hver kveld.

Prosjektet har fått stor oppmerksomhet og ble innvidd d. 19. juni 2009.